خط مشی کیفیت

شرکت پالایش و پژوهش خون به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در تامین فرآورده های مشتق از پلاسمای ایرانی و معرف های آزمایشگاهی گروه خونی در کشور، سیستم های مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ، ایزو ۱۳۴۸۵ ، ایزو ۱۸۰۰۱ ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو ۱۰۰۱۵ ، ایزو ۱۰۰۰۲ ، ایزو ۱۵۱۹۰ و GMP  را اجرا نموده و خود را ملزم به بهبود مستمر آن و متعهد به فعالیت در چهارچوب ذیل می داند:

 • توسعه صنعت پلاسما با احداث پالایشگاه خون
 • فراهم کردن پلاسمای سالم و استاندارد با تاسیس مراکز جمع آوری پلاسما منطبق با الزامات ملی و بین المللی به منظور تامین فرآورده های مشتق از پلاسمای ایرانی
 • همکاری با سازمان انتقال خون ایران در جمع آوری پلاسما از مراکز انتقال خون و تامین فرآورده های مشتق از پلاسمای ایرانی
 • تولید معرف های آزمایشگاهی و کیت های تعیین گروه خونی
 • حصول اطمینان از استقرار، حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت
 • توسعه پایدار، افزایش بهره وری و تلاش در جهت بهبود مستمر و اثربخش فرآیندها
 • بهینه سازی آموزش و ارتقا دانش تخصصی کارکنان
 • حفظ، توسعه و نگهداری منابع انسانی و ارتقا سطح آگاهی و فرهنگ کیفی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی و ایجاد زمینه های مشارکت آنان در فعالیت های بهبود و جلب رضایت آن ها
 •  توجه به مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و آزمایشگاه ها و حفظ محیط زیست
 •  توسعه فرهنگ مشارکت و پیشنهاد گیری از کارکنان و ایجاد محیط کاری مناسب از طریق ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان و مدیریت
 • رسیدگی به شکایات و جلب رضایت مشتریان و طرف های ذینفع با توجه به طرح تکریم ارباب رجوع و نظام تحول اداری
 •  انطباق با قوانین، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، راهنماها، استانداردها و الزامات ملی و بین المللی

بدیهی است، اجرای مستمر مفاد فوق از طریق برنامه ای منظم با یاری همکاران محترم شرکت به عنوان ارزشمند ترین منابع سازمانی میسر بوده و امیدوارم تا با درک مفاهیم مندرج در این خط مشی و با انگیزه، تعهد و تلاش فراگیر، از توانایی خود برای تحقق اهداف یاد شده استفاده نموده و در جهت ارتقا فردی و اعتلای شرکت اهتمام ورزند.