تاریخچه شرکت پالایش و پژوهش خون

پالایش پلاسما اولین بار در سال ۱۳۵۵ در سازمان انتقال خون ایران آغاز گردید . نیاز به توسعه بیشتر و تولید فرآورده های مشتق از پلاسما سبب شد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۹ زمینه لازم جهت تاسیس مرکز پالایش پلاسما را به منظور تامین فرَآورده های پلاسمایی در کشور فراهم آورد . در سال ۱۳۷۳ مرکز پالایش و پژوهش خون به طور رسمی فعالیت خود را به عنوان تنها مرکز مسئول پالایش پلاسما و تهیه و توزیع محصولات مشتق از پلاسما آغاز نمود . در سال ۱۳۷۸ شرکت پالایش و پژوهش خون با ظرفیت پالایش ۸۰.۰۰۰ لیتر پلاسما در سال برای تولید فرآورده های مشتق از پلاسما و در کنار آن تولید آنتی سرم ها و کیتهای تشخیص گروه خونی تاسیس گردید  و در سال ۱۳۸۲ به دلیل به روز رسانی روش ویروس زدائی و افزایش ظرفیت تولید ، عملیات بازسازی شروع که تا به امروز به تطویل گرائیده است.

واگذاری شرکت به بخش خصوصی

از آنجاکه راه اندازی پالایشگاه با ظرفیت ۱۵۰.۰۰۰ لیتر در سال در دستور کار این مرکز بود و تحریمهای شدید اقتصادی و مقررات خاص سیستم دولتی تحقق این امر مهم را دستخوش زمان نمود، این پروژه مهم در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ با موافقت سازمان خصوصی سازی و وزارت بهداشت و درمان مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی به جهت تسریع در افتتاح به بخش خصوصی واگذار گردید .

فعالیت های اصلی شرکت پالایش و پژوهش خون

۱ – جمع آوری پلاسما از پایگاههای سازمان انتقال خون برای تهیه فرآورده های مشتق از پلاسما شامل : ایمونوگلوبولین نرمال وریدی ، آلبومین۲۰ % ، فاکتور انعقادی ۸ ، فاکتور انعقادی ۹ ، ایمونوگلوبولین ضد هاری با همکاری شرکت های معتبر بین المللی اروپایی.

۲ – تولید معرف ها و کیت های تشخیصی شامل آنتی بادی های مونوکلونال گروه بندی خون ، آلبومین گاوی ۲۲ % ، آنتی هیومن گلوبولین ، کمپلمان خرگوش ، محلول هنکس ، محلول فایکول.

۳ – همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی پژوهشی و انجام تحقیقات کاربردی در راستای اهداف شرکت

۴ – راه اندازی مراکز خصوصی جمع آوری پلاسمای تازه (Source) از اهدا کنندگان داوطلب