سخن مدیریت

سابقه تولید فراورده های مشتق از پلاسما در ایران دیرینه ای چهل ساله دارد اما از سال ۱۳۸۲ تولید این محصول در کشور متوقف شده است . امید دارم که این توانمندی بار دیگر با تکنولوژی روز دنیا و ظرفیتی بیشتر با همت والای کارکنان شرکت پالایش و پژوهش خون به کشور بازگردد .