اولین جلسه هیات مدیره شرکت پالایش و پژوهش خون در سال ۹۵