حضور مدیر عامل محترم شرکت در بخش اهدا مرکز جمع اوری پلاسمای فردیس

حضور  جناب آقای  مهندس ساغری چی  مدیر عامل  محترم  شرکت پالایش و پژوهش  خون   در مرکز جمع آوری پلاسمای فردیس

و بازدید از  بخش های مختلف  این مرکز .

1212

بازدید بازرسین سازمان غذا و دارو از مرکز جمع آوری پلاسمای فردیس

بازدید بازرسین سازمان غذا و دارو از مرکز جمع آوری  پلاسمای فردیس

 

12131214