آغاز بهربرداری مرکز جمع آوری پلاسمای فردیس

آغاز بهره برداری مرکز پلاسمای فردیس باحضور اعضای هیئت مدیره شرکت

photo_2017-01-29_09-02-53

photo_2017-01-29_09-02-37